O blogu

Svaka komunikacija ili ćutanje, svako ponašanje je odraz određene kulture (ne)poslovanja.

Reputacija je refleksija poslovanja organizacije ali i pojedinca.

Uvođenje standarda ponašanja svih zaposlenih u organizaciji je put ka dobroj kulturi poslovanja.

Blog kultura poslovanja je posvećen nastojanju da se podigne nivo svesti o važnosti poslovne kulture organizacija kao i samog pojedinca.

 

Blog Kultura poslovanja je 2016. godine odabran za zvanični blog konferencije Nove tehnologije u organizaciji British Council-a.

Blog Kultura poslovanjaje 2015. godine od strane RNIDS-a proglašen za domen koji obećava.

Blog je 2015. godine dobio nagradu na konkursu #PlaninskePriče, koji je organizovala Turistička organizacija Srbije.

Blog Kultura poslovanja je 2015. godine odabran kao zvanični blog konferencije Spark me.

Blog Kultura poslovanja je 2012. godine na konkursu u organizaciji RTB Bor osvojila 3. mesto.